Rekisteriseloste

Tämä on Superlaiffin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.08.2018. Viimeisin muutos 30.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Superlaiffi Oy
Jääkärinkatu 2 E 40
00140 Helsinki

+358 44 5773477

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Arla Joensuu
arla@superlaiffi.fi
+358 45 656 70 65

3. Rekisterin nimi

  • Superlaiffi-sovelluksen käyttäjärekisteri
  • Superlaiffin sähköpostilista

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sovelluksen käyttäjän antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn sovelluksen käyttötarkoitusta varten. Suostumus annetaan käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Sovelluksen käyttötarkoitus on mm. käyttäjän aktiivisuuden seuranta, joten sovellus käsittelee niihin liittyviä, käyttäjän antamia tietoja.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös sovelluksen analysointiin ja kehittämiseen. Sovelluksen kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovellukseen lisätään jokin toiminto.

Sähköpostilistan tietoja käytetään Superlaiffin uutiskirjeen ja sähköpostimarkkinoinnin toimittamiseen ja personointiin, sekä uutiskirjeiden analysointiin ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

  • Etunimi
  • Syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Sukupuoli
  • Sijainti
  • IP-osoite ja laitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja lisätään rekistereihin käyttäjien itsensä toimesta tähän tarkoitukseen luoduilla lomakkeilla. Sijainti ja laitetiedot kerätään automaattisesti laitteen lähettämistä tiedoista. Sovellus myös kerää tietoja käyttäjän aktiivisuudesta sovelluksen käytön aikana.

Lisäksi sähköpostilistalla tietoja voidaan lisätä ja muokata automaattisesti käyttäjän toimien (sähköpostin avaaminen, linkin klikkaaminen yms.) perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Sähköpostilistan tiedot tallennetaan Mailchimp-uutiskirjepalvelun järjestelmään (Mailchimp’s Privacy Policy). Mailchimp voi valvoa tietoja tarvittaessa. Mailchimp toimii Yhdysvalloissa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaiskäyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla kehittyneillä suojaustekniikoilla. Tiedon välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sovelluksen tietoja pääsevät käyttämään ainoastaan Superlaiffin valtuuttamat ylläpitäjät ja kehittäjät.

Mailchimp käyttää kehittyneitä suojaustekniikoita sähköpostilistan suojaamiseksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).