Yrittäjyys

Mitä kuluttaja ei voi salata uudessa Imotion-testiympäristössä?

Superlaiffin ja Haaga-Helian Imotions-tutkimushanke, mistä on kyse?

Start up-yritys Superlaiffi etsii keinoja ihmisten hyvinvointiin tekniikan avulla ja tietenkin on ensimmäisten joukossa Suomessa kokeilemassa uudenlaista testi-alustaa.

Imotions-tutkimuksen tarkoituksena oli testata uudenlaista silmänliikkeitä sekä aistituntemuksia rekisteröivän laitteiston toimintaa käyttämällä Superlaiffi web-palvelua. Tutkimusryhmä koostui  Haaga-Helia ammattikorkeakoulun pääasiassa kansainvälisistä opiskelijoista sekä Superlaiffi-organisaation tutkimusryhmästä. Tutkimusryhmää johti Haaga-Helian opettaja ja tutkimusvastaava Jaana Pylvänen (jos haluat testata uutta palvelua laitteiston avulla, ota yhteys Jaanaan).

Testiympäristö

Koeympäristö rakennettiin Pasilaan Haaga-Helian koeluokkaan eräänä harmaana marraskuun päivänä.  Laitteisto koostui tavallisesta tietokoneesta sekä Imotions-tutkimuslaitteista, joita olivat silmänliikkeitä rekisteröivä kamera, sormenpäihin asetettava aistituntemuksia rekisteröivät tuntosensorit sekä Imotions-ohjelmisto. Tulokset tallennettiin ja rekisteröitiin myöhempää yhteenvetoa ja analyysia varten. Testiryhmässä oli 20 osallistujaa ja heidät jaettiin kuuteen pienryhmään.

Tutkimuksessa tutkittiin ja testattiin Superlaiffin aktiivisen elämän web-sovellusta. Sovelluksen tarkoituksena on etsiä ja löytää itselleen sopivaa liikuntaseuraa ja ansaita aktiivisesta harrastamisesta kannustinpalkintoja. Vaihtoehtoisesti sovelluksen avulla voi aktivoitua harrastamalla liikuntaa myös yksin ja ansaita kannustinpalkintoja. Sovellus edellyttää profiilin luomista ja kirjautumista järjestelmään. Sovellus hyödyntää paikka- ja sijaintitietoja liikuntaseuran etsimiseen. Sovellus on MVP-versio eli Minimum Viable Product, sellainen, että päästään teknisesti todentamaan mistä on kyse ja katsomaan onko palvelulle markkinoilla kysyntää ja tarvetta. Sovellus on ainoa laatuaan maailmassa.

Mitä tutkimuksessa selvisi?

Tutkimusta varten osallistujat vastasivat Superlaiffin perustietolomakkeeseen.  Testin jälkeen markkinointia ja bisnestä opiskelevilta oppilailta kyseltiin kokemuksia ja havaintoja palvelusta. Testiryhmä koostui nuorista aikuista, naisista ja miehistä. Kansallisuuksia oli 11 ja keski-ikä 29-vuotta.

Sensorit vasemmassa kädessä.

Kyselylomakkeiden perusteella Superlaiffin palvelu koettiin mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi. Positiivista palautetta palvelu sai  visuaalisuudesta, käytön helppoudesta sekä yksinkertaisuudesta. Tutkimukseen osallistuneet kokivat palveluun rekisteröitymisen helpoksi ja nopeaksi. Jälkikäteen kuitenkin huomasimme, että kirjautuminen oli aiheuttanut vihan (hate) ja turhautuneisuuden (frustrate) tunteita testilaitteiston datan perusteella. Keskustelimme tästä ja moni piti kirjautumista ja omien tietojen antamista ylipäätään ärsyttävänä, mikä näkyi selvästi tunnetta mittaavissa tuloksissa. Palveluun kirjautumiseen toivottiin vaihtoehdoksi google-kirjautumisen mahdollisuus sähköposti- ja Facebook-rekisteröinnin lisäksi. Facebook ei selvästi enää herätä pelkkää iloa.

Kyselyyn vastanneet kokivat palvelussa yksin liikkumisen helpommin lähestyttäväksi, joskin liikuntakaverin etsiminen ja löytäminen koettiin yleisesti positiiviseksi toiminnoksi. Liikuntakaverin etsiminen Superlaiffi-palvelun avulla koettiin helpoksi ja yksinkertaiseksi. Yleisesti toivottiin palvelulle suurempaa suosiota, jolloin käyttäjämäärät lisääntyvät ja liikuntaseuran löytyminen mahdollistuu paremmin.

Testiympäristö koettiin innostavana, uutena ja mielenkiintoisena. Testikieli oli englanti.

Osalle testiryhmän jäsenistä syntyi spontaaneja ahaa-elämyksian ja ilon kiljahduksia oivalluksena mihin kaikkeen palvelua voisi käyttää. Omana analyysina huomasimme, että kansainvälisenä vaihto-oppilaana vieraasta kulttuurista tulleena sosiaalisuutta helpottava palvelu olisi kovinkin tervetullut. Johtuuko tämä sitten Suomen asenteista vai pimeistä ja pitkistä illoista, mutta mukavalta tuntui huomata, että palvelullemme olisi käyttöä ja synnytti iloa.

Miten palvelussa näkyviin mainoksiin reagoitiin?

Noin puolet kyselyyn vastanneista tutkimusryhmän osallistujista eivät lyhyen tutkimushetken aikana kiinnittäneet huomiota Superlaiffi-palvelussa yritysyhteystyökumppaneiden mainoksiin. Yleisesti kuitenkin pidettiin hyvänä, että palvelussa tarjotaan näkyvyyttä mielenkiintoisille mainostajille ja brändeille. Osallistujat pitivät tärkeänä, että mainokset eivät valtaa palvelun käyttöä.

Koe koettiin mielenkiintoisena ja jännittävänä, kukaan ei ollut aikaisemmin osallistunut vastaavanlaiseen ihmiskokeeseen.

Mitä arvoa Superlaiffi sai kokeesta?

Tutkimukseen osallistuneet arvioivat käyttävänsä Superlaiffi-palvelua mahdollisesti tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneista noin puolet olisi valmiita maksamaan palvelusta.

Superlaiffi-yritys sai laboratorio-testistä hyviä tuloksia ja mielenkiintoista palautetta, mikä auttaa uuden palvelun jatkokehityksessä.

Miten koeympäristöä voi hyödyntää yritysmaailmassa?

Imotions tutkimusmetodia kehuttiin ja sille keksittiin useita tapoja hyödyntää sekä opiskeluympäristössä kuin yritysmaailmassakin. Konkreettisia käyttötapoja esitettiin käytettäväksi myyntitilanteissa osapuolten reaktioiden tutkimiseen ja tulkintaan sekä tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen myyntityössä. Esiin nousi vahvasti metodin hyödyntäminen web-suunnittelussa sekä käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemuksen kehittämisessä. Vastauksissa esitettiin myös uusia keinoja verkkokaupan asemointiin Imotions-tutkimuksen avulla sekä mainospaikkojen sijoitteluun webissä ja applikaatioissa. Mielenkiintoisia tuloksia.

Kauppa on murroksessa, samoin mainosmaailma, sen me kaikki tiedämme. Miten kuluttaja alkaa tulevaisuudessa käyttäytymään, se jää nähtäväksi. Tämän takia on upeaa, että Haaga-Helia on uskaltanut ottaa etunenässä tulevaisuuden toivojen, yrittäjien ja opiskelijoiden avuksi uudenlaisen Imotion-laitteiston käyttöönsä.

Superlaiffi suosittelee testaamaan!

Arla, start up-yrittäjä